poznaj nasz

REGULAMIN

 1. Złowione ryby ,które nie są przeznaczone do zabrania należy natychmiast wypuścić do wody.
 2. Obowiązuje wymiar ochronny wagowy karpia i amura. Wszystkie karpie i amury o wadze powyżej 4 kg bezwzględnie muszą zostać wypuszczone do wody.
 3. Znajdujący się w łowisku jesiotr nie podlega sprzedaży, każdy złowiony osobnik bezwzględnie musi zostać wypuszczony.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz łowienia metodą na spining
 5. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczanie na teren łowiska.
 6. Wędkujące osoby proszone są o zachowanie ciszy.
 7. Każdy łowiący karpie i amury zobowiązany jest posiadać matę karpiową, worek do przechowywania ryb oraz podbierak o rozpiętości ramion minimum 80 cm
 8. Podczas robienia zdjęć ryba musi się znajdować nad matą lub wodą
 9. Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli .
 10. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz palenia ognisk.
 11. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do kontroli bagaży opuszczających łowisko.
 12. Osobie, która dopuściła się kradzieży ryby naliczona zostanie kara w wysokości 200 złotych za każdy kilogram ryby.
 13. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.
 14. Wszystkie przypadki kradzieży ryb ,kłusownictwa na łowisku ,kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłoszone będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed Sądem .
 15. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiazywać będzie zakaz wstępu na łowisko.
 16. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.
 17. Osoby niepełnoletnie mogą wędkować wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 18. Obowiązuje zakaz połowu na martwą i żywą rybkę.
 19. Teren łowiska jest monitorowany całodobowo.
 20. Opuszczając stanowisko należy zabrać ze sobą śmieci.
 21. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.